آخرین مهلت ارسال مقالات

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

دبیرخانه آخرین ارسال مقاله  «یازدهمین همایش سراسر انجمن خون و سرطان کودکان ایران و کنگره بین المللی تازه های هیستوسیتوز» که در روزهای ۲ و ۳ آذرماه ۱۳۹۷ در جزیره کیش برگزار می گردد را ۲۰ مهرماه تعیین نموده است.