آخرین مهلت ارسال مقالات

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

دبیرخانه آخرین ارسال مقاله  «سیزدهمین همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا» که در روزهای ۱۴ الی ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ در تهران (هتل استقلال تهران) برگزار می گردد را ۱۵ دی ماه تعیین نموده است.