دهمین کنگره سراسری خون و سرطان کودکان ایران با موضوع (هماتولوژی نوزادان)

۱۳۹۵/۰۵/۲۲
دهمین کنگره سراسری خون و سرطان کودکان ایران با موضوع (هماتولوژی نوزادان) از تاریخ ۲۲  الی ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۶ در مرکر آفرینش های فرهنگی هنری کانون فکری کودکان و نوجوانان با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از متخصصین محترم کودکان و به خصوص رشته های نوزادان، خون، ایمونولوژی، پاتولوژی و آزمایشگاه و زنان شرکت کردند.  در این همایش به صورت سخنران و یا پوستر مشارکت داشتند و پانل دانشجویی به صورت عام در طول کنگره و کارگاههای ویژه برای پرستاری برگزار گردید.
 آقای دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس کنگره و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران در این خصوص بیان نمودند: امروز كنگره انجمن خيلي با ابرو وعالي انجام شد. براي من خيلي قابل استفاده بود و خستگي از تنم بيرون شد. لازم است از تمام همكاراني كه از انجمن خون و انجمن نوزادان و ساير گروههاي ذينفع در جلسات شركت كردند قدرداني نمايم. بايد بطور ويژه مراتب قدر داني وسپاس خود را از جناب اقاي دكتر فرانوش دبير كنگره جناب اقاي دكتر احساني دبير اجرايي و سركار خانم دكتر شمسيان دبير علمي و دكتر افجه اي و دکتر تركمن دبيران سمينار از انجمن نوزادان اعلام نمايم. از خانم دكتر علوي كه تمام زحمات مجله انجمن را به عهده گرفته و توانست در مدت كوتاهي مجله را با كيفيت عالي با خلاصه مقالات آماده نمايد سپاسگزاري ميكنم.  همچنين از كساني كه طي اين مدت در جلسات انجمن ما را ياري دادند دكتر هدايتي دكتر عبدالكريمي دكتر باهوش و همه عزيزان ديگر و اعضاي فعلي هيیت مديره انجمن صميمانه سپاسگزاريم. در پايان از كليه عوامل اجرايي شركت همايش سازان اسپانسرهاي مالي انجمن ،شركتهاي دارويي و به خصوص مسئول دفتر انجمن كه تمام زحمات را طي اين مدت متحمل شده اند ممنونيم. همگي در پناه حق باشيد.

 

  برنامه سخنرانی اساتید در کنگره                         کتابچه خلاصه مقالات کنگره