اعضای کمیته علمی و اجرایی کنگره

۱۳۹۸/۰۷/۱۷

اعضای کمیته علمی و اجرایی

سیزدهمین همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا

 

رئیس همایش
 دکتر حسن ابوالقاسمی

دبیر علمی همایش
 دکتر پیمان عشقی
دبیر اجرایی همایش
دکتر عزیز اقبالی
دبیر اجرایی بین الملل همایش
دکتر فرناز رزم خواه

اعضای کمیته علمی:

پروفسور محمد تقی ارزانیان
پروفسور محمد پدرام
پروفسور مرداویژ آل بویه
دکتر مهران کریمی 
دکتر محمد فرانوش
دکتر عظیم مهرور
دکترمحمد علی احسانی
دکتر امیرعباس هدایتی اصل
دکتر بی بی شهین شمسیان
دکتر کوروش گودرزی پور

اعضای کمیته اجرایی:

دکترمحمد علی احسانی
دکتر فرناز رزم خواه
آقای محمدجواد محمدخانی
 
آقای روح اله صائمی

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :