دستور العمل ارسال مقالات

دستورالعمل نگارش و ارائه ی پوستر همایش

دستورالعمل نگارش و ارائه ی پوستر همایش

دستورالعمل نگارش و ارائه ی پوسترهمایش: ۱–  عزیزانی که مقالات آن ها بصورت ارائه پوستر پذیرفته شده است ضروری است که مقاله ی خود را  بر اساس این فرمت طراحی و ارائه نمایند.  ۲ – پوستر به صورت عمودی و در ابعاد ۹۰ سانتی متر برای ارتفاع و ۶۰ سانتی متر برای عرض تهیه شود و از پذیرش پوسترهایی که بصورت […]

دستور العمل ارسال مقالات

دستور العمل ارسال مقالات

راهنمای ارسال خلاصه مقالات  جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می‎پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند […]