دستور العمل ارسال مقالات

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

راهنمای ارسال خلاصه مقالات 

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت میپذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست به صورت خلاصه طولانی ساختارمند (Informative Extended Abstract) ارسال گردد.

 

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:

 •  تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل  (Full text)خودداری شود.
 • مقالات برگزیده بر اساس کیفیت خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب میشوند.
 • هرگونه تصمیمگیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
 • در صورت بروز هرگونه سؤال و یا مشکل در ارسال مقالات، از طریق ایمیل کنگره info@iphos.ir مكاتبه شود. به ايميل شما ظرف ۲۴ ساعت پاسخ داده خواهد شد.
 • در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی میباشد.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله میباشد.
 • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله میباشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام میشود و فرد مذکور برای همواره از کنگرههای دانشجویی محروم خواهد شد. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
 • خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آنها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند “نتیجه در حال بررسی میباشد” و … اکیدا خودداری شود.

 

* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:

عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختاربندی و تعداد کلمات مجاز

عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان

 

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات

 1. تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است)
 2. برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times   New Roman  استفاده گردد.
 3. عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه ۱۴ نگارش گردد.
 4. نام نویسندگان با فونت اندازه ۱۲ نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.
 5. سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه ۱۰ نگارش گردد.
 6.  متن خلاصه مقاله با فونت اندازه ۱۲ و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 7. حاشیه مناسب از هر طرف منظور گردد.

 

 دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

*  اجزاء مقالات اصیل (Original Articles) 

 •  سابقه و هدف  (Background and Objective)
 •  مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
 •  یافته‌ها  (Findings) 
 • نتیجهگیری  (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی (Key Words) 
 

* اجزاء مقالات مروری (Review articles) 

 •  سابقه و هدف  (Background and Objective)
 •  روش جستجو  (Search Method)
 •  یافته‌ها  (Findings)
 •  نتیجهگیری  (Conclusion)
 •  واژه‌های کلیدی  (Key Words)

 

* اجزاء مقالات گزارش مورد (Case report) 

 •  سابقه و هدف  (Background and Objective)
 • گزارش بیمار  (Patient Report)
 •  نتیجهگیری  (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی  (Key Words)

 

مقالات کیفی (Qualitative Articles) 

 •  سابقه و هدف  (Background and Objective)
 • روش بررسی  (Method of Evaluation)
 • یافته‌ها  (Findings)
 • نتیجهگیری  (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی  (Key Words)