تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان

امتیاز برنامه «سیزدهمین همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا» با شناسه ۱۵۱۶۳۴  که در روزهای ۱۴ الی ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ در تهران (هتل استقلال) توسط انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران برگزار می گردد. به شرح جدول ذیل می باشد.